Shopiness

HUTONG hoàn tiền 3% khi mua voucher tại Shopiness

HUTONG hoàn tiền 3% khi mua voucher tại Shopiness

Online

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Hoàn tiền 3% khi mua Cash voucher của HUTONG
  • Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, áp dụng cùng các CTKM khác
  • Nhấn vào sp bên dưới để mua
  • Thể lệ
  • Hotline

Hoàn tiền ngay 3% khi mua Cash voucher của HUTONG

Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, được áp dụng cùng các CTKM khác

Hạn sử dụng voucher: trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher

Cash Voucher áp dụng thanh toán trên toàn hệ thống HUTONG

Tiền hoàn được cộng ngay sau khi thanh toán voucher, không mất thời gian đối soát.

Nhấn vào sản phẩm bên dưới để mua

** Xem video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp tại
https://shopiness.vn/cau-hoi-thuong-gap

* Lưu ý:

- Mã Cash Voucher có giá trị tương đương tiền mặt, voucher giấy G-People

- Mã Cash Voucher có giá trị tại toàn bộ hệ thống nhà hàng của Golden Gate

- Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

- Không hoàn tiền nếu số tiền sử dụng nhỏ hơn giá trị của mã Cash Voucher

- Không chấp nhận mã quá hạn sử dụng, trạng thái đã sử dụng

- Không viết hóa đơn GTGT cho phần tiền ghi trong mã Cash Voucher

- Được áp dụng nhiều mã Cash Voucher trên một hóa đơn

- Mã Cash Voucher được áp dụng song song với các ưu đãi tại nhà hàng hoặc ưu đãi của G-People/The Golden Spoon.

...

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn