Shopiness

Hotpot Story giảm đến 35% khi đặt qua NowFood

Hotpot Story giảm đến 35% khi đặt qua NowFood

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 35% combo lẩu bò + Coca
  • Áp dụng khi đặt qua NowFood
  • Diễn ra tại Hotpot Story khu vực miền Nam đến 31/10.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 35% combo lẩu bò + Coca

Áp dụng khi đặt qua NowFood

Diễn ra tại Hotpot Story khu vực miền Nam

Áp dụng đến 31/10.

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn