Shopiness

Havaianas khuyến mãi mua 1 tặng 1

Havaianas khuyến mãi mua 1 tặng 1

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1.
  • Diễn ra từ 31/07 - 02/08.
  • Áp dụng tại HAVAINAS Saigon Centre, L3-15.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1.

- Giảm thêm 10% trên tổng bill với mỗi hóa đơn 3 triệu.

- Giảm thêm 20% trên tổng bill với mỗi hóa đơn 5 triệu.

Diễn ra từ 31/07 - 02/08.

Áp dụng tại HAVAINAS Saigon Centre, L3-15.

Lưu ý:

- Không áp dụng chung với chương trình khách VIP, quý khách vui lòng chọn 1 trong 2 hình thức.

- Chương trình áp dụng trên các sản phẩm được quy định tại cửa hàng.

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn