Shopiness

Haagen Dazs ưu đãi đến 50% từ Häagen-Dazs

Haagen Dazs ưu đãi đến 50% từ Häagen-Dazs

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 50% từ Häagen-Dazs, mua nhiều giảm nhiều
  • Giảm thêm 10% cho khách hàng là thành viên của Inn Saigon
  • Diễn ra đến hết ngày 28/02
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đến 50% từ Häagen-Dazs

Áp dụng khi mua dòng kem hộp đỏ - Fresh Packed Pint, sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

- Mua 1 hộp giảm 10%

- Mua 2 hộp giảm 20%

- Mua 3 hộp giảm 30%

- Mua 4 hộp giảm 40%

- Giảm thêm 10% cho khách hàng là thành viên của Inn Saigon

Diễn ra đến hết ngày 28/02

Số điện thoại: 08 3822 3311

Facebook: Gửi tin nhắn