Shopiness

GS25 hoàn tới 40k khi thanh toán qua ZaloPay

GS25 hoàn tới 40k khi thanh toán qua ZaloPay

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi hoàn tiền tới 40k tại GS25
  • Áp dụng khi thanh toán qua ZaloPay
  • Diễn ra từ 01.10 đến 31.10.2021
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi hoàn tiền tới 40k:

- Ưu đãi cho Bạn mới: khách hàng lần đầu thanh toán Zalopay

+ Hoàn tiền tốt đa 20K cho hoá đơn 40k

+ Hoàn tiền tối đa 10K cho hoá đơn 30K (2 lần/ User)

- Ưu đãi cho Bạn cũ: Khách hàng từng thanh toán Zalopay

+ Hoàn tiền tốt đa 10K cho hoá đơn 30K (2 lần/ User)

Diễn ra từ 01.10 đến 31.10.2021

Số điện thoại: 028 7302 2525

Facebook: Gửi tin nhắn