Shopiness

GS25 giảm 50% khi thanh toán Smart Pay

GS25 giảm 50% khi thanh toán Smart Pay

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 50% (tối đa 20K) khi thanh toán Smart Pay
  • Diễn ra từ 1.6 đến 31.7.2021
  • Tối đa 10 voucher /tháng/ người dùng
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% (tối đa 20K) khi thanh toán Smart Pay

Diễn ra từ 1.6 đến 31.7.2021

*Hướng dẫn nhận ưu đãi trên Ví Smartpay:

Bước 1: Vào mục “ưu đãi” trên ví

Bước 2: Chọn ưu đãi của GS25 và ấn “lấy ưu đãi”

Ưu đãi sẽ được lưu về “Thẻ quà tặng của tôi”

Bước 3: Chọn “Quét mã” và thanh toán sẽ được áp dụng thẻ quà tặng giảm giá GS25 đã lưu

*Lưu ý: Tối đa 10 voucher /tháng/ người dùng

Số điện thoại: 028 7302 2525

Facebook: Gửi tin nhắn