Shopiness

GS25 giảm 20K khi thanh toán qua VNPAY

GS25 giảm 20K khi thanh toán qua VNPAY

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Nhập mã VNPAYGS25 để được giảm đến 50% (tối đa 20k)
  • Mỗi User chỉ sử dụng 1 lần/ tuần
  • Áp dụng khi mua sắm tại GS25 và thanh toán qua VNPAY
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã VNPAYGS25 để được giảm đến 50% (tối đa 20k)

Mỗi User chỉ sử dụng 1 lần/ tuần

Áp dụng khi mua sắm tại GS25 và thanh toán qua VNPAY

Diễn ra từ 01.10 đến 31.12.2021

Số điện thoại: 028 7302 2525

Facebook: Gửi tin nhắn