Shopiness

Gongcha tặng trà sữa qua GrabFood

Gongcha tặng trà sữa qua GrabFood

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã GONGCHA0D: Giảm 50k đơn hàng từ 0Đ
  • Áp dụng khi đặt qua GrabFood trong khung giờ 14:00 - 16:00
  • Diễn ra đến 18/09.
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã GONGCHA0D: Giảm 50k đơn hàng từ 0Đ

Áp dụng khi đặt qua GrabFood trong khung giờ 14:00 - 16:00

Áp dụng cho hệ thống cửa hàng GongCha thuộc danh sách của chương trình

Chỉ áp dụng trên giá đơn hàng không áp dụng trên phí vận chuyển

Mỗi khách hàng sử dụng tối đa 1 lần/ngày

Số lượng khuyến mãi có giới hạn

Diễn ra đến 18/09.

Số điện thoại: 08 6291 9888

Facebook: Gửi tin nhắn