Shopiness

GAP giảm 30% toàn bộ áo dài tay

GAP giảm 30% toàn bộ áo dài tay

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 30% toàn bộ áo thun dài tay
  • Áp dụng trên toàn hệ thống GAP, trừ GAP Nội Bài và cửa hàng outlet ở Đà Nẵng
  • Áp dụng từ 08/12 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% toàn bộ áo thun dài tay

Áp dụng trên toàn hệ thống GAP, trừ GAP Nội Bài và cửa hàng outlet ở Đà Nẵng

Áp dụng từ 08/12 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 08 3827 5333

Facebook: Gửi tin nhắn