Shopiness

Giảm 15% cho chủ thẻ Eximbank

Giảm 15% cho chủ thẻ Eximbank

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 15% cho chủ thẻ Eximbank
  • Áp dụng cho chủ thẻ Mastercard và đồng thời là thành viên của adayroi.com
  • Áp dụng từ T2-T4 hàng tuần, từ 12/3-20/4
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 15% cho chủ thẻ Eximbank

Áp dụng cho chủ thẻ Mastercard và đồng thời là thành viên của adayroi.com

Áp dụng từ T2-T4 hàng tuần, từ 12/3-20/4

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn