Shopiness

Farmasi hoàn 14% khi mua sp Farmasi tại Shopee

Farmasi hoàn 14% khi mua sp Farmasi tại Shopee

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Hoàn 14% khi mua các sp của Farmasi tại Shopee
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn