Shopiness

CJ hoàn 3.5% khi mua sp của CJ tại Shopee

CJ hoàn 3.5% khi mua sp của CJ tại Shopee

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền 3.5% khi mua toàn bộ sp thuộc CJ
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn