Shopiness

Canifa khuyến mãi tới 50% tất cả sản phẩm

Canifa khuyến mãi tới 50% tất cả sản phẩm

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 50% tất cả sản phẩm
  • Diễn ra từ 21/10 - 04/11/21
  • Áp dụng tại Canifa - Khu vực sự kiện, tầng B1- Event area, Basement 1,TTTM Takashimaya
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 50% tất cả sản phẩm

Diễn ra từ 21/10 - 04/11/21

Áp dụng tại Canifa - Khu vực sự kiện, tầng B1- Event area, Basement 1,TTTM Takashimaya

Số điện thoại: 1800 6061

Facebook: Gửi tin nhắn