Shopiness

Burger King khuyến mãi đến 50% nhiều món

Burger King khuyến mãi đến 50% nhiều món

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 50% nhiều món đến hết 29/03
  • Mua 1 tặng 1 thứ 5/6/7 hàng tuần
  • Áp dụng khi đặt hàng qua các ứng dụng Grab/ Now/ GoViet/ Baemin
  • Thể lệ
  • Hotline
Grabfood

- Chương trình Mega Sale giảm 50%. Áp dụng đến hết 29/03/2020.

- Giảm 30% Menu Bánh lẻ. Áp dụng liên tục.

- Day part (Lunch, Dinner) giảm đến 40%. Áp dụng liên tục.

- Mua 1 tặng 1 Thứ 5 - 6 - 7 hàng tuần.

Now Delivery

- Giảm 30% Menu Bánh lẻ. Áp dụng liên tục.

- Mua 1 tặng 1 Thứ 5 - 6 - 7 hàng tuần.

BAEMIN + GoFood: Giảm 30% Menu Bánh lẻ. Áp dụng liên tục.

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng ưu đãi khi đặt hàng qua các ứng dụng Grab/ Now/ GoViet/ Baemin

Số điện thoại: 1900 6960

Facebook: Gửi tin nhắn