Shopiness

Bò Sữa - Boo ưu đãi đến 50%, giá từ 95k nhiều sản phẩm

Bò Sữa - Boo ưu đãi đến 50%, giá từ 95k nhiều sản phẩm

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 50%, giá từ 95k nhiều sản phẩm
  • Áp dụng khi mua tại website của Boo
  • Diễn ra từ 21 - 31.07
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đến 50%, giá từ 95k nhiều sản phẩm

Áp dụng khi mua tại website của Boo

Diễn ra từ 21 - 31.07

Số điện thoại: 093 630 36 32

Facebook: Gửi tin nhắn