Shopiness

BHD Star Cineplex khuyến mãi tặng bắp nước vào cuối tuần

BHD Star Cineplex khuyến mãi tặng bắp nước vào cuối tuần

Cửa hàng

Kết thúc vào 14/09/2020

  • Tặng bắp + nước khi mua 02 vé phim và thanh toán chạm bằng Visa Contactless
  • Áp dụng vào thứ 7, chủ nhật mỗi tuần
  • Áp dụng trên toàn hệ thống BHD Star đến 14/09/2020.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng bắp + nước khi mua 02 vé phim và thanh toán chạm bằng Visa Contactless

Áp dụng vào thứ 7, chủ nhật mỗi tuần

Áp dụng trên toàn hệ thống BHD Star

Quyết định của BHD Star là quyết định cuối cùng

Áp dụng đến 14/09/2020.

Số điện thoại: 19002099

Facebook: Gửi tin nhắn