Shopiness

AVAY hoàn tiền đến 25k khi đăng ký vay tiền

AVAY hoàn tiền đến 25k khi đăng ký vay tiền

Online

Kết thúc vào 18/06/2022

  • Hoàn tiền đến 25.900đ/đơn khi đăng ký vay tiền thành công tại Avay
  • Chỉ chấp nhận cho thuê bao Viettel.
  • Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền 1 lần khi đăng ký vay thành công tại Avay
  • Thể lệ
  • Hotline

Hoàn tiền 25.900đ/đơn cho KH loại 1:

- Khu vực trung tâm, thành phố lớn

- Chi tiêu cho mạng lưới tốt

- Tần suất liên lạc và số lượng mối quan hệ trên mạng lưới tốt

Hoàn tiền 10.500đ/đơn cho KH loại 2:

- Mối quan hệ xã hội tốt

- Tiêu dùng cho mạng lưới trung bình

- Tần suất sử dụng dịch vụ của nhà mạng thấp

Hoàn tiền 7.700đ/đơn cho KH loại 3:

- Khu vực rủi ro tài chính cao

- Khả năng tài chính thấp

- Số lượng quan hệ xã hội mỏng

- Tiêu dùng cho mạng lưới thấp

Hoàn tiền 3.850đ/đơn cho KH loại 4:

- Khu vực rủi ro tài chính cao

- Khả năng tài chính thấp

- Số lượng quan hệ xã hội mỏng

- Tiêu dùng cho mạng lưới thấp

** Xem video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp tại
https://shopiness.vn/cau-hoi-thuong-gap

*Điều kiện chấp nhận đơn hàng:

- Khách hàng nhập đúng thông tin, được xác nhận khoản vay từ phía ngân hàng/ tổ chức tài chính liên kết với AVAY.

- Chỉ chấp nhận thuê bao Viettel.

*Điều kiện từ chối đơn hàng:

Khách hàng nhập sai thông tin, không được duyệt khoản vay vì các lý do sau:

- Có nợ xấu trước đó.

- Trùng khách hàng.

- Các thuê bao không phải từ nhà mạng Viettel.

* Lưu ý:

- Phải sử dụng TRÌNH DUYỆT ẨN DANH để mở link từ Shopiness mới được Avay ghi nhận. ( Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N để mở ẩn danh trên PC; Dùng thiết bị IOS mở Safari chọn "Riêng Tư" để chuyển sang chế độ ẩn danh; Dùng Android mở Chrome chọn logo ẩn danh ở trên cùng)

- Không được F5 (refresh) link Avay, việc F5 sẽ không được tính như một đơn hàng mới

...

Số điện thoại: 028 710 82829

Facebook: Gửi tin nhắn