Shopiness

AlFresco ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza

AlFresco ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza
  • Diễn ra vào thứ 3
  • Áp dụng cho giao hàng và mua mang về
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza vào thứ 3:

Mua 1 tặng 1 Pizza áp dụng cho Pizza L, chọn bánh tặng #1 - #6

Áp dụng cho giao hàng và mua mang về

*Lưu ý:

- Giá chưa bao gồm 10% VAT

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn