Shopiness

AirPay giảm 50% tối đa 30k khi thanh toán Okara

AirPay giảm 50% tối đa 30k khi thanh toán Okara

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm giá 50% tối đa 30k khi thanh toán máy hát Okara.
  • Diễn ra từ 01/07/2020 đến 30/09/2020.
  • Áp dụng khi thanh toán qua AirPay.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm giá 50% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 20K khi thanh toán máy hát Okara.

Diễn ra từ 01/07/2020 đến 30/09/2020.

Áp dụng khi thanh toán qua AirPay.

*Lưu ý:

Mỗi khách hàng sẽ nhận được tối đa 12 lần giảm giá trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Mỗi tài khoản Ví AirPay tương ứng với 01 (một) tài khoản ngân hàng/ 01 (một) thiết bị di động/ 01 (một) số điện thoại.

Áp dụng cho tài khoản Ví điện tử AirPay đã thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Chỉ áp dụng cho khách hàng đã thực hiện liên kết Ví AirPay với tài khoản ngân hàng trước khi giao dịch.

Chương trình ưu đãi sẽ không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá khác.

Mỗi tài khoản Ví AirPay tương ứng với 01 (một) tài khoản ngân hàng/ 01 (một) thiết bị di động/ 01 (một) số điện thoại.

Mỗi khách hàng sẽ nhận được tối đa 12 lần giảm giá trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Số điện thoại: 19006906

Facebook: Gửi tin nhắn