Shopiness

AhaMove khuyến mãi 15% toàn menu-ship 5k

AhaMove khuyến mãi 15% toàn menu-ship 5k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi 15% toàn bộ menu và Combo 2 nem + trà tắc giảm 30%
  • Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng tại khu vực Hà Nội
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi 15% toàn bộ menu

Combo 2 nem + trà tắc giảm 30%

Nhập mã MUATHOATHICH - ship đồng giá chỉ 5,000đ (cho đơn dưới 04km)

Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng tại khu vực Hà Nội

Số điện thoại: 1900 54 54 11

Facebook: Gửi tin nhắn