Shopiness

Agoda giảm thêm 15% cho một số phòng khách sạn

Agoda giảm thêm 15% cho một số phòng khách sạn

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm thêm 15% cho một số phòng khách sạn
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng khi đặt phòng tại Agoda
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm thêm 15% cho một số phòng khách sạn

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng khi đặt phòng tại Agoda

*Lưu ý:

Giảm giá đặc biệt này không áp dụng cho mọi ưu đãi, khách sạn, vùng lãnh thổ, hay người dùng.

Số điện thoại: +84 28 4458 2393

Facebook: Gửi tin nhắn